Každý den pracujeme naplno, abychom vytvořili přátelský spolehlivý bezpečný optimalizovaný software.

Naše společnost se zaměřuje na vývoj produktů především nezávislých aplikací, komponentů a řešení. Na všechno jsme tu pro Vás.

Virtuální týmová spolupráce
Spolupráce s partnery z celého světa
Odborné technické znalosti
Nové technologie a trendy

Kdo Jsme

Naše společnost se zaměřuje na vývoj produktů především nezávislých aplikací, komponentů a vývoj IT řešení, které vyžadují spolupráci mezi několika týmy v rámci více časových pásem, odborné technologické zkušenosti, různé platformy, nové technologie, trendy a rychlý vývoj.

Naším cílem je vyvinout uživatelsky přátelský, technicky spolehlivý, bezpečný a optimalizovaný software. Společnost byla založena v roce 2004 se zaměřením na 3D grafiku spojenu s automatizaci domácnosti. Později se zaměřila na vizualizace, rendering a multiplatformní vývoj. Součástí nových projektů je mimo jiné vývoj softwaru pro 3D tisk.

Naše Služby

Analýza a realizace IT řešení

Na základě vašich potřeb poskytujeme analýzu a studie realizací IT řešení.

Dizajn

Vytváříme uživatelsky přátelský návrh softwarového designu na základě konkrétního softwaru a hardwaru.

Vývoj

Programování dokonalých IT řešení je naším hlavním zaměřením. Jsme odborníci na různé platformy - Windows, Xbox 360, Xbox One, PlayStation, Windows Phone 7-10, Android, iOS a různé vývojové jazyky a technologie.

Testování a optimalizace kódu

Používáme odborné znalosti v modulárních, funkčních, integračních, výkonných, zátěžových a kvalitativních testů s možností automatizace testování.

Podpora

Poskytujeme podporu a údržbu pro všechny naše hotové produkty.




SiProgs Portfolio


Naše Specializace

Jazyky a technologie

C/C++, C#, VB, UWP, XAML, COM, MFC, GDI, .NET , Win SDK, Python, ATL, , , DirectX 9/10/11/12, OpenGL , Assembler (x86/x64, ARM, AVR, PowerPC), RAW hardware access, , HTML 5, , ASP.NET, ASP.NET Web Pages, jQuery, PHP, JavaScript.

Ovládání pohybem a rozpoznávání vzorů

Vytváříme řešení založená na snímání pohybu a senzorech pohybu, jako například senzory Kinect for Windows (v1, v2) nebo Intel RealSense pro různé potřeby, jako jsou detekce lidského těla, obličeje, gest, detekce tvaru objektů atd. s možností přenosu dat do jiných softwarových aplikací pro 3D tisk, laserové projekce nebo grafické prezentace v hrách.

Nástroje na vývoj softwarů, ovladačů

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s nástroji a ovladači na vývoj softwarů, zejména pro platformy Microsoft Windows a Windows Phone.

Matematické algoritmy, strojové učení

Náš tým má pokročilé matematické zkušenosti se zaměřením na algoritmy s matematickými náročnými problémy, paralelní a vícejádrové realizované programování a distribuované výpočty (server-klient).

Programování 3D Engines

Máme mnoho let zkušeností s vývojem v grafické oblasti. Jsme odborníky na techniku interaktivního renderingu, fyzického renderingu, programování animačních systémů pevných, měkkých a kosterních těles, pokročilou simulaci fyziky pro hry a modelování skutečných objektů. Našim nejnovějším inovativním zaměřením v programování 3D je vytváření 3D řešení pro tisk.


Náš profesionálny zkušený přátelský tým je důvodem proč mnozí klienti spolupracují s námi znovu a znovu.

Podívejte se na naše reference: