Každý deň pracujeme naplno, aby sme vytvorili priateľský spoľahlivý bezpečný optimalizovaný softvér.

Naša spoločnosť sa zameriava na vývoj produktov predovšetkým nezávislých aplikácií, komponentov a riešení. Na všetko sme tu pre Vás.

Virtuálna tímová spolupráca
Spolupráca s partnermi z celého sveta
Odborné technické znalosti
Nové technológie a trendy

Kto Sme

Naša spoločnosť sa zameriava na vývoj produktov predovšetkým nezávislých aplikácií, komponentov a vývoj riešení, ktoré si vyžadujú spoluprácu medzi viacerými tímami v rámci viacerých časových pásiem, odborné technologické skúsenosti, rôzne platformy, nové technológie, trendy a rýchly vývoj.

Naším cieľom je vyvinúť užívateľsky priateľský, technicky spoľahlivý, bezpečný a optimalizovaný softvér. Spoločnosť bola založená v roku 2004 so zameraním na 3D grafiku spojenú s automatizáciou domácnosti. Neskôr sa zamerala na vizualizácie, rendering a multiplatformný vývoj. Súčasťou nových projektov je okrem iného aj vývoj softvéru pre 3D tlač a participácia pri vývoji multiplatformového renderera pre Minecraft..

Naše Služby

Analýza a realizácia IT riešení

Na základe vašich potrieb poskytujeme analýzu a štúdie realizácií IT riešení.

Dizajn

Vytvárame užívateľsky priatelský návrh softvérového dizajnu na základe konkrétneho softvéru a hardvéru.

Vývoj

Programovanie dokonalých IT riešení je našim hlavným zameraním. Sme odborníci na rôzne platformy - Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS, VR, PlayStation, Nintendo Switch, a rôzne vývojové jazyky a technológie.

Testovanie a optimalizácia kódu

Používame odborné znalosti v modulárnych, funkčných, integračných, výkonných, záťažových a kvalitatívnych testov s možnosťou automatizácie testovania.

Podpora

Poskytujeme podporu a údržbu pre všetky naše hotové produkty.
SiProgs Portfólio


Naša Špecializácia

Ovládanie pohybom a rozpoznávanie vzorov

Vytvárame riešenia založené na snímaní pohybu a senzoroch pohybu, ako napríklad senzory Kinect for Windows (v1, v2) alebo Intel RealSense pre rôzne potreby, ako sú detekcia ľudského tela, tváre, giest, detekcia tvaru objektu atď. s možnosťou prenosu dát do iných softvérových aplikácií pre 3D tlač, laserové projekcie alebo grafické prezentácie v hrách.

Nástroje na vývoj softvéru, ovládačov

Náš tím má rozsiahle skúsenosti s nástrojmi a ovládačmi na vývoj softvéru, najmä pre platformy Microsoft Windows.

Matematické algoritmy, strojové učenie

Náš tím má pokročilé matematické skúsenosti so zameraním na algoritmy s matematickými náročnými problémami, paralelné a viacjadrovo realizované programovanie a distribuované výpočty (server-klient).

Programovanie 3D Engines

Máme mnoho rokov skúseností s vývojom v grafickej oblasti. Sme odborníkmi na techniku interaktívneho renderingu, fyzického renderingu, programovanie animačných systémov pevných, mäkkých a kostrových telies, pokročilú simuláciu fyziky pre hry a modelovanie skutočných objektov. Našim najnovším inovatívnym zameraním v programovaní 3D je vytváranie 3D riešení pre tlač.


Náš profesionálny skúsený priateľský tím je dôvodom prečo mnohí klienti spolupracujú s nami znovu a znovu.

Pozrite si naše referencie: